Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/1-stopien-zagrozenia-dla-poziomu-pylu-pm10-6/
Export date: Mon Jan 30 17:50:20 2023 / +0000 GMT

1 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10




Obowiązuje: 2020-04-08 od godz. 0 do 24


Obszar: Tarnów, powiat bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski


Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10


Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50 µg/m³).


Działania krótkoterminowe określone w Programie ochrony powietrza:


Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:




 • ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,

 • unikać wietrzenia pomieszczeń,

 • włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,

 • w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,

 • śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.


Jednostki oświatowe i opiekuńcze (m.in. szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:




 • ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.


Władze gmin, powinny:




 • podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.


Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:




 • prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).


Do mieszkańców obszaru apeluje się o:




 • w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:

  • tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

  • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,



 • korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,


 • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.



Post date: 2020-04-08 05:38:13
Post date GMT: 2020-04-08 05:38:13