Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/4778-2/
Export date: Wed Jun 19 7:07:08 2024 / +0000 GMT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający:

STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI”

33-270 Wietrzychowice, Demblin 96

informuje że w dniu 6 marca 2018 r. o godzinie  9. 15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego pn: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100)

Firmy i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie:

  • Firma Budowlana  „ERGBUD” Krzysztof Żak , 32-800 Brzesko , ul. Kusocińskiego 5

  • KORA  Jamer i Wspólnicy sp.j. 32-828 Biadoliny Szlacheckie 190


 

Więcej informacji:
Post date: 2018-03-06 11:26:28
Post date GMT: 2018-03-06 11:26:28