Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/bezplatne-badania-mammograficzne/
Export date: Fri Sep 30 16:09:52 2022 / +0000 GMT

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
Postój mammobusu jest związany z realizacją Projektu: “Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa Nr: RPMP.08.06.02-12-0257/18-00.
Post date: 2019-06-26 05:53:09
Post date GMT: 2019-06-26 05:53:09