Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/biblioteka-publiczna-w-wietrzychowicach-wyremontowana-i-przyjela-imie-tadeusza-nowaka/
Export date: Tue Jun 25 16:20:21 2024 / +0000 GMT

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIETRZYCHOWICACH WYREMONTOWANA I PRZYJĘŁA IMIĘ TADEUSZA NOWAKA
Remont Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach rozpoczął się pod koniec 2018 r.
Biblioteka zyskała nowe pomieszczenia oraz klimatyczną aranżację.
Na tym nie koniec. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wietrzychowice Bibliotece Publicznej nadano jej imię mistrza pióra Tadeusza Nowaka.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Nowak_(pisarz)Tę ważną uroczystość podniósł rangą Pan Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski, który osobiście przecinał wstęgę, otwierając bibliotekę na miarę XXI w.

Takiej pięknej biblioteki nie mielibyśmy, gdyby nie duży wkład pracy wielu osób. Dyplomy z podziękowaniem za ogromne zaangażowanie, aktywną pracę przy tym zadaniu otrzymali z rąk Pana Zbigniewa Starzec Wicewojewody Małopolskiego:
- Pani Halina Kozłowska Dyrektor Biblioteki Publicznej,
- Pani Jadwiga Gorla Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
- Pan Czesław Kozłowski Kierownik Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach,
- Pani Jolanta Kabat-Kozińska,
- Pan Jan Grajdura.

Pani Halina Kozłowska Dyrektor Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach wręczyła podziękowanie Panu Tomaszowi Banek wójtowi Gminy Wietrzychowice za dotrzymanie obietnicy, pomoc i współpracę.
Podczas uroczystości otwarcia Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach imienia Tadeusza Nowaka obecni byli także:
- Pan Czesław Nowak brat Tadeusza Nowaka,
- Pan Stefan Dzik Radny Powiatowy,
- Pani Sabina Nowak zastępca wójta Gminy Wietrzychowice,
- Radni na czele z Panem Piotrem Moskalem Przewodniczącym Rady Gminy Wietrzychowice,
- Pani Jadwiga Łucarz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach,
- Pani Małgorzata Więcław Dyrektor DPS Wietrzychowice
- sołtysi,
- przedstawiciele Biblioteki Publicznej w Tarnowie,
- przedstawiciel Komendy Miejskiej w Żabnie
- kierownicy i pracownicy budżetowi.Post date: 2019-04-30 06:40:56
Post date GMT: 2019-04-30 06:40:56