ODBIÓR KANALIZACJI ETAP 1- CZĘŚĆ 1 W JADOWNIKACH MOKRYCH

31 grudnia 2021

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 22.12.2021 r.  odbyły się czynności odbiorowe w związku z zakończeniem realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre” – Etap I – Część 1

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wyniosła 3 003 214,91 zł przy dofinansowaniu na poziomie 63%.

Wykonawcą w/w inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Spółka z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów.  

Prace zostały wykonane w terminie od 01.02.2021 r. do 21.12.2021r.

Zakres prac obejmował wykonanie głównej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz przydomowymi przepompowniami w miejscowości Jadowniki Mokre.

Budowa niniejszej sieci kanalizacji sanitarnej obejmowała swoim zakresem wykonanie:

 • kolektorów ciśnieniowych o łącznej długości 7 196,56 m;
 • kolektorów z rur PCV o łącznej długości 1 521,99 m;
 • przepompowni ścieków polimerobetonowej z dwoma pompami oraz dwóch pompowni polimerobetonowych z dwoma pompami;
 • przyłącza energetycznego zasilającego pompownie;
 • dziewięciu studni odpowietrzających żelbetowych;
 • jednej studni żelbetowej przed przepompownią.

 

 

Oficjalny odbiór prac w ramach zadania “Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu (…)”

9 grudnia 2021

W dniu 07 grudnia 2021 roku odbył się oficjalny odbiór wiaty grillowej w miejscowości Miechowice Małe. Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn.:  Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice. 

W ramach zadania wykonano również wiaty w miejscowości Demblin i Nowopole oraz “Szmaragdowy szlak” turystyczny w miejscowości Miechowice Małe oraz “Błękitny szlak” w miejscowości Nowopole.

Uroczystego otwarcia nowego obiektu dokonał Wójt Gminy w obecności zaproszonych gości:

 • Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Skrucha,
 • Wicewójt- Pani Sabiny Nowak,
 • Przedstawiciela firmy EL- BUD- Pana Leszka Wójcika,
 • Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych- Pana Marka Augustyńskiego,
 • Sołtys wsi Miechowice Małe- Pani Ewy Wojcieszek,
 • Przedstawiciela Koła Gospodyń Wiejskich z Miechowic Małych- Pani Elżbiety Stryczek.

Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł oraz wsparcia finansowego udzielonego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w kwocie 119 300,00 zł, realizowanego przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa.

Serdecznie dziękujemy Panu Wojciechowi Skruchowi za wsparcie  merytoryczne oraz Posłowi RP Panu Piotrowi Sakowi za ogromne zaangażowanie w realizację inwestycji.

Podziękowania kierujemy również do pozostałych Posłów RP: Pani Anny Pieczarka, Pani Józefy Szczurek- Żelazko, Pani Urszuli Ruseckiej, Pana Wiesława Krajewskiego oraz Pana Norberta Kaczmarczyka.

Dziękujemy za zaangażowanie Zastępcy Dyrektora PROW Panu Romanowi Wcisło.

PODPISANO UMOWĘ NA NADBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY

15 listopada 2021

W dniu 12.11.2021 r. została zawarta umowa w Wietrzychowicach na realizację zadania pod nazwą:

Termomodernizacja oraz nadbudowa, przebudowa, zmiana konstrukcji dachu i remont istniejącego budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy w Wietrzychowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma „Firma Handlowo-Usługowa EL-BUD Leszek Wójcik” Borzęcin 589F, 32-825 Borzęcin, NIP: 8691336450, REGON: 851728062.

Zakres robót obejmuje wykonanie nadbudowy nad częścią budynku wraz z dachem wykonanym w konstrukcji drewnianej, roboty wykończeniowe w części nadbudowanej, wykonanie docieplenia elewacji, ścian piwnic, wykonanie drenażu opaskowego, kanalizacji deszczowej, wymiana instalacji c.o. wraz z piecem, montaż paneli fotowoltaicznych, budowa szybu windy, remont schodów wejściowych, wykonanie wentylacji i klimatyzacji.

Koszt całkowity przedmiotu zamówienia wynosi 2 603 416,31 zł, z czego 60 % kwoty jest z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Kolejna ogromna kwota środków dla Gminy Wietrzychowice

8 listopada 2021
Gmina Wietrzychowice otrzymała 996 756 zł rządowych środków na inwestycje kanalizacyjne.
 
Zgodnie z założeniami rządowego programu Gminy, których udział liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60%, otrzymają środki na inwestycje kanalizacyjne.
 
Właśnie z tej puli ogólnokrajowych środków otrzymaliśmy 996 756 zł.
 
Program wspiera gminy, które są mniej niż 90% zwodociągowane.
 
Z wybudowanej na całym terenie Gminy Wietrzychowice infrastruktury wodociągowej korzysta około 98% mieszkańców.
 
Serdecznie dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawickiemu za stworzenie ogromnych możliwości rozwoju oraz konsekwentne wspieranie samorządu.
 
Dziękujemy Posłom na Sejm z Ziemi Tarnowskiej Anna Pieczarka, Józefa Szczurek-Żelazko, Urszula Rusecka, Wiesław Krajewski, Piotr Sak, Norbert Kaczmarczyk za ogromną pomoc w rozwoju naszej małej ojczyzny.
 
Słowa wdzięczności kierujemy również do Pana Łukasza Kmity Wojewody Małopolskiego oraz Pana Ryszarda Pagacza Wicewojewody Małopolskiego za dużą życzliwość dla naszego samorządu, wsparcie i zrozumienie potrzeb mieszkańców.
 

Kolejne wsparcie finansowe dla naszej Gminy- Rządowy Fundusz Nowy Ład

26 października 2021

Gmina Wietrzychowice sięga po kolejne miliony, a dokładnie 7 514 975 zł.

Wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie odbyło się spotkanie, na którym przekazano samorządom szczegóły co do realizacji Rządowego Funduszu Nowy Ład.

W spotkaniu uczestniczyli:

– Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita,

– Wicewojewoda Ryszard Pagacz

oraz Posłowie Regionu Tarnowskiego:

– Pani Anna Pieczarka,

– Pani Urszula Rusecka,

– Pan Wiesław Krajewski,

– Pan Piotr Sak.

Gmina Wietrzychowice za wyżej wymienioną kwotę będzie realizować dwa zadania:

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jadownikach Mokrych etap II wraz z zakupem sprzętu do obsługi sieci wod-kan dla Gminy Wietrzychowice oraz wykonanie nowych studni głębinowych – (dotacja 95 %) 3 999 975 zł

– modernizacja infrastruktury drogowej ponad 40 dróg zarządzanych przez Gminę Wietrzychowice (dotacja 95%) 3 515 000 zł.

Serdecznie dziękujemy:

– Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu,

– Pani Poseł Annie Pieczarce,

– Panu Posłowi Wiesławowi Krajewskiemu,

– Panu Posłowi Piotrowi Sakowi,

– Panu Posłowi Norbertowi Kaczmarczykowi

– Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie,

– Wicewojewodzie Małopolskiemu Ryszardowi Pagaczowi

za wsparcie i owocną pracę na rzecz naszej małej ojczyzny.

 

POSTĘP PRAC PRZY BUDOWIE WIAT GRILLOWYCH

11 października 2021

W dalszym ciągu trwają prace nad realizacją zadania pn: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice. W ramach którego w miejscowości Miechowice Małe, Demblin oraz Nowpole powstają wiaty grillowe.

Aktualny stan realizacji zadania w galerii poniżej:

 • 1
 • 2
 • 3