PODPISANO UMOWĘ NA NADBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY

15 listopada 2021

W dniu 12.11.2021 r. została zawarta umowa w Wietrzychowicach na realizację zadania pod nazwą:

Termomodernizacja oraz nadbudowa, przebudowa, zmiana konstrukcji dachu i remont istniejącego budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy w Wietrzychowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma „Firma Handlowo-Usługowa EL-BUD Leszek Wójcik” Borzęcin 589F, 32-825 Borzęcin, NIP: 8691336450, REGON: 851728062.

Zakres robót obejmuje wykonanie nadbudowy nad częścią budynku wraz z dachem wykonanym w konstrukcji drewnianej, roboty wykończeniowe w części nadbudowanej, wykonanie docieplenia elewacji, ścian piwnic, wykonanie drenażu opaskowego, kanalizacji deszczowej, wymiana instalacji c.o. wraz z piecem, montaż paneli fotowoltaicznych, budowa szybu windy, remont schodów wejściowych, wykonanie wentylacji i klimatyzacji.

Koszt całkowity przedmiotu zamówienia wynosi 2 603 416,31 zł, z czego 60 % kwoty jest z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

OFICJALNY ODBIÓR TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W JADOWNIKACH MOKRYCH

1 września 2021

Dnia 30.08 odbył się oficjalny odbiór termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych. W wydarzeniu tym udział wzięli: Pan Poseł na Sejm Piotr Sak, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wójt Gminy Tomasz Banek, Zastępca Wójta Gminy Sabina Nowak, Pani Wicedyrektor ZSP w Wietrzychowicach Monika Bochenek-Król, Sołtys Jadownik Mokrych Urszula Kogut, Przedstawiciele OSP Jadowniki Mokre oraz Właściciel firmy EL-BUD Leszek Wójcik. Po podsumowaniu inwestycji przez Wójta Gminy oraz przemowach zaproszonych gości nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 . Wysokość dofinansowania to 60% kosztów kwalifikowanych, pozostała część inwestycji została pokryta ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Wietrzychowice nie przeznaczyła na ten cel żadnych środków finansowych z budżetu gminy.

ODBIÓR TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W JADOWNIKACH MOKRYCH

26 sierpnia 2021

W dniu 26.08.2021r. odbył się  końcowy odbiór inwestycji pn: Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych. Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 . Wysokość  dofinansowania to 60% kosztów kwalifikowanych, pozostała część inwestycji została pokryta ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Wykonawcą inwestycji była  Firma Usługowo-Handlowa „EL – BUD” Leszek Wójcik 32-825 Borzęcin 589F. Całkowity koszt inwestycji to 271 859,65 zł brutto. W ramach prac została docieplona elewacja styropianem, ściany fundamentowe, strop wełną mineralną, wymienione zostały parapety, wymieniona została stolarka drzwiowa, zamontowane zostały panele fotowoltaiczne, wykonany został podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano modernizację instalacji c.o. poprzez wymianę pieca gazowego wraz z osprzętem.

UMOWA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU OSP W JADOWNIKACH MOKRYCH PODPISANA

12 lutego 2021

W dniu 8 lutego 2021 r. została podpisana umowa na realizacje zadania pn: Poprawa efektywności energetycznej  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Jadownikach Mokrych  w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wykonawcą robót termomodernizacyjnych będzie Firma Handlowo – Usługowa EL – BUD Leszek Wójcik z Borzęcina. Wartość robót budowlanych zgodnie z oferta przetargowa wynosi: 275 310,34 zł brutto. Termin wykonania zamówienia to 30.09.2021r.

DOM LUDOWY W JADOWNIKACH MOKRYCH W TRAKCIE TERMOMODERNIZACJI

14 listopada 2017

W dalszym ciągu trwają prace nad poprawą efektywności energetycznej  Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych. Taka głęboka termomodernizacja jest możliwa dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice”(więcej o projekcie). (więcej…)