Termomodernizacja na szeroką skalę

2 sierpnia 2017

W dniu 27 lipca 2017 r. w Centrum Sztuki Mościce odbyło się uroczyste podpisanie umów na termomodernizację budynków w wielu miejscowościach subregionu tarnowskiego, w tym także z terenu Gminy Wietrzychowice, gdzie przeprowadzona zostania termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach i budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych. (więcej…)

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE Z ZAKRESU K.P.A.

27 lipca 2017

W związku z obszerną i kompleksową nowelizacją Kodeksu Postępowania Administracyjnego (k.p.a.), która weszła w życie 1 czerwca 2017 r., Wójt Gminy Wietrzychowice wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników tutejszego Urzędu Gminy zorganizował w dniu 26 lipca br. szkolenie wewnętrzne, dotyczące zmian z zakresu postępowania administracyjnego.

(więcej…)