Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/gmine-wietrzychowice-w-plebiscycie-edukacyjna-gmina-malopolski-2017-glosowanie/
Export date: Sun Jul 14 20:50:36 2024 / +0000 GMT

GMINA WIETRZYCHOWICE W PLEBISCYCIE "EDUKACYJNA GMINA MAŁOPOLSKI 2017"-GŁOSOWANIE
Gmina Wietrzychowice dostała się do finału Plebiscytu "Edukacyjna Gmina Małopolski 2017". Kapituła Plebiscytu podczas niejawnego posiedzenia, które odbyło się 18.10.2017 r., dokonała analizy nadesłanych zgłoszeń i wytypowała 10 finalistów. Od dziś (6 listopada) rozpoczyna się głosowanie!

Tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2017 otrzyma gmina, która uzyska największą liczbę punktów liczonych procentowo i stanowiących sumę wynikającą z trzech kategorii:

  • 20% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w rankingu aktywności edukacyjnej gmin;

  • 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu mieszkańców. Głosy oddane na poszczególne przedsięwzięcia organizowane przez jedną gminę będą sumowane;

  • 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu Kapituły.


Głosowanie internetowe, w którym można oddać głos na gminy rozpoczyna się  6, a zakończy 19 listopada.

Głosować można na stronie:

glosuj.pociagdokariery.pl

Liczymy na Państwa głosy!
Post date: 2017-11-17 00:07:44
Post date GMT: 2017-11-17 00:07:44