Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/gops-wietrzychowice-w-ramach-edukacji-spolecznosci-lokalnej-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-prezentuje-artykul-iii2017/
Export date: Fri Apr 19 22:40:32 2024 / +0000 GMT

GOPS WIETRZYCHOWICE W RAMACH EDUKACJI SPOŁECZNOSCI LOKALNEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PREZENTUJE ARTYKUŁ III/2017


pt. "Przemoc w rodzinie może mieć różne oblicza. Czego oczy nie widzą..."


Czy o przemocy można mówić tylko wtedy, gdy na ciele ofiary widać wyraźne ślady? Wbrew naszym popularnym sądom agresja w słowach, krzyk i kłótnie mają podobne skutki dla rodziny, co przemoc fizyczna.


Ogólnopolskie badania społeczne pokazały, że traktujemy wyzwiska i obrażanie partnera podczas małżeńskich sporów jako rzecz zupełnie normalną. – Tymczasem doświadczanie długotrwałej agresji werbalnej może mieć równie poważne skutki dla całej rodziny, co rany cielesne – mówi Maria Wolak-Chmiel, psycholożka i psychoterapeutka pracującą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Fundacji Centrum Praw Kobiet w Warszawie. Na co dzień pracuje z osobami doświadczającymi przemocy domowej. Pytanie więc, gdzie kończy się małżeńska sprzeczka lub zwrócenie uwagi dziecku, a zaczyna rodzinny terror?Jak rozpoznać przemoc


W zdrowej relacji partnerzy uznają swoją równość, mimo różnic w opiniach, decyzjach czy zarobkach. Nawet burzliwa kłótnia przy wzajemnym szacunku i akceptacji może umacniać związek i być konstruktywna. Jednak gdy równowaga ta jest zachwiana i jedno z partnerów wykorzystuje przewagę siły, niekoniecznie fizycznej, przeciwko drugiej osobie, w celu jej podporządkowania lub zdominowania, wtedy dopuszcza się przemocy. Choć z początku nie zawsze robi to świadomie...PYTANIA KONTROLNE


- Czy traktujesz partnera jak równego sobie?
- Czy twoje zachowanie wzbudza w partnerze lub dziecku lęk albo niepokój? Obserwuj mowę ciała i pytaj, jeżeli masz wątpliwość.
- Czy potrafisz dostrzec to, co czuje druga osoba?
- Jeśli tak, zwracaj uwagę, żeby to, co robisz i mówisz, brało pod uwagę te uczucia.Cztery wymiary strachu


Według badań, najczęściej dostrzeganą formą przemocy jest agresja fizyczna. Nie wyrażamy akceptacji dla bicia, ale już jedna czwarta badanych uznaje, że pojęcie gwałtu w małżeństwie nie istnieje. Na tym problem się nie kończy. Wykorzystywanie przewagi fizycznej to bowiem nie jedyny sposób sprawowania kontroli nad drugą osobą. Przemoc psychiczna i ekonomiczna pod postacią poniżania, wyzwisk czy zabierania pieniędzy, jest równie brzemienna w skutki, jak fizyczne maltretowanie. Osoby jej doświadczające są zastraszone i tracą poczucie własnej wartości, co skutkuje upośledzeniem relacji z innymi ludźmi, a w przypadku dzieci, dodatkowo może powodować zaburzenia w rozwoju. Do tego dochodzą zaburzenia emocjonalne, w tym depresja, nierzadko kończąca się śmiercią.


Kim jest sprawca?


– Tendencję do takiego wyrażania agresji mogą mieć osoby, które podobne wzorce wyniosły z domu, a także uzależnione od alkoholu czy w trudnej sytuacji finansowej, ale nie tylko – podkreśla Maria Wolak-Chmiel. Ktoś, kto sam doświadczył przemocy, wcale nie musi w swoim życiu jej stosować, a problem dotyczy również tzw. „dobrych domów". Wspólnym mianownikiem jest niski poziom empatii osób stosujących przemoc. Nie potrafią oni lub nie chcą dostrzec uczuć i myśli drugiej strony, traktują ją przedmiotowo i tym samym bagatelizują konsekwencje swoich zachowań wobec niej. Typowe jest też negowanie sytuacji przemocy zarówno przez osoby stosujące przemoc domową, jak i osoby jej doświadczające – czyli mówienie, że nic się nie stało, albo, że to więcej się nie powtórzy. Rzadko niestety jest to prawda.CZY MASZ ZDOLNOŚĆ EMPATII


- Kiedy widzę, że ktoś płacze, przejmuję się tym.
- Podczas rozmowy zwykle się skupiam na tym, co może myśleć mój rozmówca.
- Łatwo mi postawić się w sytuacji drugiej osoby. (Jeżeli zgadzasz się z tymi stwierdzeniami, jesteś osobą empatyczną i potrafisz wziąć pod uwagę odczucia drugiej osoby.)Co robić?


Sposobem na zapobieganie przemocy w rodzinie jest przede wszystkim otwarta rozmowa, czyli wzajemne wyrażanie uczuć i oczekiwań z szacunkiem wobec drugiej osoby oraz rozwijanie zdolności empatii. Czasem pomoc psychologa pozwala wypracować zdrowe relacje i ocalić związek. Często jednak konieczne są odważne decyzje. Odwagi natomiast brakuje - nie tylko osobom doświadczającym przemocy, ale również jej świadkom. Trzy czwarte osób, które miały z nią styczność, nie zwróciło się o pomoc – wynika z badań. Jako powód podaje się wstyd lub strach, często uzasadniony groźbami ze strony sprawców. „W przemoc zaangażowane są trzy osoby: osoba stosująca przemoc, osoba jej doświadczająca i osoba, która nie reaguje" – komentuje Maria Wolak-Chmiel. Tak napędza się błędne koło. Sprawcy czują się bezkarni, a ofiary bezsilne. Tylko stale rosnąca świadomość społeczna na temat form i konsekwencji przemocy oraz poczucie odpowiedzialności za drugą osobę ma szansę zapoczątkować zmianę na lepsze nie tylko w policyjnych statystykach, ale także w codziennym życiu tysięcy polskich rodzin.NIEBEZPIECZNE STEREOTYPY


Jednym z powodów, dla których zjawisko przemocy w rodzinie jest tak rozpowszechnione, jest niechęć do szukania pomocy oraz obojętność świadków. Może to wynikać ze stale funkcjonujących w Polsce stereotypów, czyli popularnych, ale mylnych poglądów:


- Kobietę trzeba sobie podporządkować.
- Żona ma słuchać męża.
-Dziecko wychowuje się twardą ręką.
-Sprawy rodzinne załatwia się za zamkniętymi drzwiami.WYBIERZ POMOC


Artykuł został opublikowany jako część kampanii społecznej „Wybieram pomoc", realizowanej w ramach projektu „Rodzina polska - wolna od przemocy". Projekt współfinansowany jest z Funduszy Norweskich w ramach Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć", którego Operatorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. WIĘCEJ INFORMACJI O KAMPANII NA: www.wybierampomoc.pl


Źródło:http://www.se.pl/wiadomosci/polska/przemoc-w-rodzinie-moze-miec-rozne-oblicza-czego-oczy-nie-widza_962048.html

Post date: 2017-09-13 10:18:13
Post date GMT: 2017-09-13 10:18:13