Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-14/
Export date: Mon Jan 30 18:30:22 2023 / +0000 GMT

INFORMACJA
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie można skorzystać z programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program będzie realizowany w IV kwartale 2018 roku.

Zainteresowani mogą zgłaszać się bezpośrednio do PCPR Tarnów,
ul. Szujskiego 66, tel. 146215683, lub za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice, budynek Urzędu Gminy pokój 25, tel. 146418150.
Post date: 2018-06-28 13:26:10
Post date GMT: 2018-06-28 13:26:10