Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-32/
Export date: Sun Jul 14 20:57:28 2024 / +0000 GMT

INFORMACJA
Przemoc w rodzinie, to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.

RODZAJE PRZEMOCY

Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.

 

Psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus
i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp. Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia.

 

Seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.
Ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się z celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków,
w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.

 

Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy w potrzebie, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.

 JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY

PAMIĘTAJ

PRZEMOC TO DZIAŁANIE ZAMIERZONE I ŚWIADOME, NIC GO NIE USPRAWIEDLIWIA!

 

PRZEMOC TO ZACHOWANIE WYUCZONE – TEN KTO STOSUJE PRZEMOC MOŻE SIĘ TEGO ODUCZYĆ!

NA SKUTEK PRZEMOCY CIERPI CAŁA RODZINA!

DO PRZEMOCY DOMOWEJ MOŻE DOJŚĆ W KAŻDEJ RODZINIE, NIEZALEŻNIE OD JEJ STATUSU SPOŁECZNEGO I MATERIALNEGO CZY TEŻ POZIOMU WYKSZTAŁCENIA CZŁONKÓW RODZINY!

NIE UKRYWAJ TEGO FAKTU PRZED RODZINĄ, ZNAJOMYMI, SĄSIADAMI!

NIE DAJ SIĘ ZASTRASZYĆ ANI SZANTAŻOWAĆ!

PAMIĘTAJ! PRAWO JEST PO TWOJEJ STRONIE, ZGŁOŚ SIĘ DO ODPOWIEDNICH

INSTYTUCJI

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wietrzychowice 19, tel. 146418150;

 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Szujskiego 66,
  tel. 146215683;

 3. Komisariat Policji w Żabnie ul. Sieradzka 19, tel 146282420 lub 148312420;

 4. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy,
  ul. Szarych Szeregów 1, Tarnów-Mościce tel. 146553636; 146556659;

 5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla osób z powiatu tarnowskiego
  tel. 184990730; 184990495;

 6. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
  801 120 002;
  infolinia 800 120 002.


 
Post date: 2019-02-21 12:53:14
Post date GMT: 2019-02-21 12:53:14