Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-o-otwarciu-ofert/
Export date: Sat Feb 4 2:02:15 2023 / +0000 GMT

Informacja o otwarciu ofert
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2017 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pt.; „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach”.Do pobrania:
Post date: 2017-08-07 05:41:38
Post date GMT: 2017-08-07 05:41:38