Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-o-rozpoczeciu-realizacji-zadania-2/
Export date: Sun Mar 3 12:25:00 2024 / +0000 GMT

Informacja o rozpoczęciu realizacji zadania
Realizacja zadania pn.: Poprawa efektywności  energetycznej Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach - termomodernizacja budynku została rozpoczęta 30.08.2017 r. Efektem ekologicznym zadania warunkującym realizację pożyczki na zasadach preferencyjnych jest: docieplenie ścian zewnętrznych - 1257,19 m2 i stropu - 550,00 m2, wymian stolarki okiennej 10,50 m2 i stolarki drzwiowej zewnętrznej 6,23 m2, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 805,60 GJ/rok. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 647 485,00 zł, kwota pożyczki  240 361,00 zł.


Post date: 2017-12-15 12:22:59
Post date GMT: 2017-12-15 12:22:59