INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wietrzychowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że udzielono dotacji na finansowanie zadania własnego Gminy Wietrzychowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 r.

Projekt Nr I

Projekt z zakresu rozwoju sportu pod nazwą:

Promocja sportu i poprawa kondycji fizycznej poprzez umożliwienie i poprawę warunków uprawiania sportu członkom Ludowego Klubu Sportowego Wietrzychowice oraz ułatwienie dostępu mieszkańcom Gminy Wietrzychowice do działalności sportowej prowadzonej przez Ludowy Klub Sportowy Wietrzychowice i jej udział we współzawodnictwie sportowym.

Wykonawca: Ludowy Klub Sportowy Wietrzychowice

  • Koszt całkowity projektu: 45.600,00 zł
  • Kwota wnioskowanej dotacji: 41.000,00 zł
  • Kwota przyznanej dotacji: 30.000,00 zł

Projekt Nr II

Projekt z zakresu rozwoju sportu pod nazwą:

Promocja sportu i poprawa kondycji fizycznej poprzez umożliwienie i poprawę warunków uprawiania sportu członkom Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” Miechowice Małe oraz ułatwienie dostępu mieszkańcom Gminy Wietrzychowice do działalności sportowej prowadzonej przez Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Miechowice Małe i jej udział we współzawodnictwie sportowym.

Wykonawca: Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Miechowice Małe

  • Koszt całkowity projektu: 33.300,00 zł
  • Kwota wnioskowanej dotacji: 30.000,00 zł
  • Kwota przyznanej dotacji: 27.000,00 zł

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek