Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-o-wyborze-oferty/
Export date: Tue Jun 25 15:17:52 2024 / +0000 GMT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej 202721 K "Stawiska" dz. ew. nr 1463/1 w m. Jadowniki Mokre w km 0+000 - 0+318 została wybrana oferta Wykonawcy: Zespół Usługowy Krzysztof krupa, 32-822 Strzelce Wielkie 44.
Do pobrania pełna treść informacji:
Post date: 2018-07-23 11:21:28
Post date GMT: 2018-07-23 11:21:28