Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-o-zamiarze-rozpoczecia-przebudowy-drog-gminnych-i-mozliwosci-zglaszania-zainteresowania-udostepnieniem-kanalu-technologicznego-4/
Export date: Tue Apr 23 8:43:20 2024 / +0000 GMT

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z póź. zm) Wójt Gminy Wietrzychowice jako zarządca dróg

zawiadamia


o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych, oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego na terenie Gminy Wietrzychowice na następujących drogach gminnych:

  1. Miechowice Wielkie działka Nr 95

  2. Wola Rogowska działka Nr 595


Zgłoszenia należy kierować na piśmie do zarządcy w/w dróg:

Wójt Gminy Wietrzychowice

Wietrzychowice 19

33-270 Wietrzychowice

Woj. Małopolskie

Tel/fax  14 6418045

Jednocześnie  wyjaśnia się, że zgodnie z art. 4 pkt. 15a cytowanej na wstępie ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych, oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

  • urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

  • linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem, oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie  udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o którym  mowa w art. 7 ustawy jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja  zostaje umieszczona na stronie  internetowej zarządcy dróg arch.wietrzychowice.pl oraz przesłana do wiadomości prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Giełdowa  7/9,  01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl

Wójt Gminy Wietrzychowice


/ - / mgr Tomasz Banek

Post date: 2019-05-07 08:35:44
Post date GMT: 2019-05-07 08:35:44