Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-o-zasadach-korzystania-z-kanalizacji-sanitarnej/
Export date: Sat Aug 20 3:11:04 2022 / +0000 GMT

INFORMACJA O ZASADACH KORZYSTANIA Z KANALIZACJI SANITARNEJ
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach informuje:

NAJCZĘSTSZĄ PRZYCZYNĄ ZATKANIA LUB AWARII SĄ WRZUCANE DO KANALIZACJI ODPADY, KTÓRE SĄ NIEDOZWOLONE:

  • pieluchy, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone dla niemowląt, bandaże, ręczniki papierowe, ściereczki kuchenne, gąbki, patyczki do uszu, szmaty, butelki, końcówki do mopa itp. – zbijają się w zwartą masę i tworzą zwarte sploty uniemożliwiające przepływ ścieków;

  • odpady budowlane, piasek, żwir, tynk, gips, resztki styropianu itp. – osiadają na dnie rur kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory;

  • środki chemiczne, lekarstwa, farby itp. – zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczania;

  • igły medyczne -  stanowią one ogromne zagrożenie dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Najczęściej są niewidoczne, mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką,

  • tłuszcze i oleje - tężeją w rurach i zmniejszają ich średnice. To przyspiesza konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku;

  • resztki jedzenia – powodują zatory i namnażanie się szczurów.


WYŻEJ WYMIENIONE  ODPADY ZNALEZIONE PODCZAS UDRAŻNIANIA KANALIZACJI MOGĄ BYĆ POWODEM OBCIĄŻENIA MIESZKAŃCA KOSZTAMI UDRAŻNIANIA I CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNEJ.

ODPADY TE NALEŻY UMIESZCZAĆ W ODPOWIEDNICH KOSZACH NA ODPADY KOMUNALNE.

PAMIĘTAJ!

Koszty usuwania awarii i naprawy urządzeń kanalizacyjnych wpływają na cenę ścieków.

Cofające się ścieki zalewają piwnice, ogród lub ulicę, powodując duże straty materialne i zanieczyszczenie środowiska.

Do pobrania:
Post date: 2020-01-17 11:36:05
Post date GMT: 2020-01-17 11:36:05