Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-z-otwarcia-ofert-11/
Export date: Mon Dec 11 12:18:42 2023 / +0000 GMT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 2 sierpnia 2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wietrzychowice”.
Do pobrania pełna treść informacji:
Post date: 2018-08-02 12:24:37
Post date GMT: 2018-08-02 12:24:37