Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-z-otwarcia-ofert-14/
Export date: Tue Oct 3 4:06:39 2023 / +0000 GMT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)   Zamawiający informuje że w dniu 13 listopada 2018 r. o godzinie  8.10 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice”.

Do pobrania pełna treść informacji:Post date: 2018-11-13 12:52:14
Post date GMT: 2018-11-13 12:52:14