Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-z-otwarcia-ofert-5/
Export date: Mon Jan 30 10:50:09 2023 / +0000 GMT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający informuje że w dniu 30 marca 2018 r. o godzinie  9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa boiska  szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy  pięćset  złotych  00/100).
Do pobrania pełna treść informacji:
Post date: 2018-03-30 08:17:40
Post date GMT: 2018-03-30 08:17:40