Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-z-otwarcia-ofert-7/
Export date: Mon Jan 30 17:35:30 2023 / +0000 GMT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający:

STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI”

33-270 Wietrzychowice, Demblin 96

informuje że w dniu 10.05.2018 r. o godzinie  10.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego pn: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin”.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100)

Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

  • KORA  Jamer i Wspólnicy sp.j. 32-828 Biadoliny Szlacheckie 190


Do pobrania pełna treść informacji:
Post date: 2018-05-10 11:20:53
Post date GMT: 2018-05-10 11:20:53