Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/malopolski-tele-aniol-w-gminie-wietrzychowice/
Export date: Tue Jul 23 6:36:10 2024 / +0000 GMT

Małopolski Tele-Anioł w Gminie Wietrzychowice
 

Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Elektroniczny Tele-Anioł ratuje życie!!

Dzięki dotacji z Programu Regionalnego aż 10 tysięcy osób otrzyma opaski bezpieczeństwa ratujące życie.

Jest lekka, łatwa w obsłudze i co najważniejsze: może uratować życie. To opaska bezpieczeństwa. Pierwsze takie opaski już trafiły do uczestników innowacyjnego projektu Małopolski Tele-Anioł. W sumie pod skrzydła Tele-Anioła trafi 10 tysięcy niesamodzielnych osób z całego województwa. Rekrutacja jest ciągle otwarta – można więc zgłaszać swoich bliskich, sąsiadów czy znajomych.

Więcej informacji na stronach:

https://www.malopolska.pl/teleaniol

https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?

Formularz zgłoszeniowy można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach (pokój 7 i 7A).

Projekt realizowany jest w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.
Post date: 2019-09-09 12:29:25
Post date GMT: 2019-09-09 12:29:25