Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/nadzwyczajny-konkurs-projektowy/
Export date: Sat Aug 20 2:36:05 2022 / +0000 GMT

NADZWYCZAJNY KONKURS PROJEKTOWY
Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w porozumieniu z państwami członkowskimi IŚE ogłosił w związku z walką z epidemią COVID19 nadzwyczajny konkurs projektowy.  W jego ramach mają zostać przyznane małe dotacje na konkretne działania/ projekty na poziomie lokalnym w krajach IŚE. Celem jest wspieranie społeczności i terytoriów państw członkowskich IŚE w obliczu sytuacji kryzysowej jaką jest epidemia. Konkurs otwarty jest do 9 kwietnia 2020 r.


Dotacje IŚE zostaną przydzielone na działania w 3 obszarach:
  1. Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED);

  2. Edukacja i e-learning/nauczanie na odległość (EDU);

  3. Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME).


Łącznie w ramach konkursu IŚE do rozdysponowania będzie ok 600 tys. euro. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację IŚE do 100% wartości projektu, a maksymalnie do kwoty 40 tys. euro.


O dotację mogą się ubiegać wszystkie podmioty publiczne i prywatne mające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim IŚE. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków. Wszyscy wnioskodawcy muszą określić swoje status prawny w formularzu wniosku, odwołując się odpowiednio do odpowiedniego ustawodawstwa lub aktu prawnego. Organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, jak również podmioty prywatne załączają oficjalny dokument potwierdzający rejestracja na formularzu zgłoszeniowym z grzecznościowym tłumaczeniem na język angielski.


Sekretariat Wykonawczy IŚE poinformował, że działania kwalifikujące się do otrzymania finansowania IŚE to:


Dla obszaru 1: Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED):


- zakup sprzętu w celu zaspokojenia pilnych potrzeb medycznych;


- zakup oprogramowania medycznego i innych narzędzi informatycznych w celu ułatwienia praktyk telemedycznych;


- organizacja seminariów online (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy pomiędzy i wśród ekspertów i operatorów w dziedzinie opieki zdrowotnej (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE);


- realizacja i produkcja materiałów informacyjnych (infografie, wideo, media społecznościowe) kampanie) mające na celu ułatwienie rozpowszechniania wiedzy i podnoszenia świadomości na temat środków, w tym higienicznych, aby uporać się z rozprzestrzenianiem się COVID-19;


- tłumaczenie dokumentów, materiałów informacyjnych i prac badawczych na języki narodowe państw członkowskich IŚE nie będących członkami UE.


Dla obszaru 2: Edukacja i e-learning/uczenie się na odległość (EDU):


- zakup sprzętu do celów e-learningu, w tym sprzętu komputerowego (szkolne tablice cyfrowe), komputer, laptopy, tablety, urządzenia itp.) oraz oprogramowanie (narzędzia online, platformy do obsługi na odległość nauki, itp.);


-  organizowanie seminariów internetowych (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy między i wśród ekspertów i operatorów w dziedzinie edukacji (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE).


Dla obszaru 3: Wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSME):


- zakup sprzętu ułatwiającego inteligentną pracę, w tym sprzętu komputerowego (komputery, laptopy), tablety, urządzenia itp.) oraz oprogramowanie (narzędzia online, platformy do inteligentnej pracy itp.);


- organizacja seminariów online (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy między i wśród ekspertów i podmiotów gospodarczych (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE);


- zakup usług doradczych ułatwiających innowacje, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji i dematerializacji przedsiębiorstw.


Szczegóły ww. konkursu opisane zostały na oficjalnej stronie internetowej IŚE  https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare.  Na stronie tej dostępny jest również wniosek (application form) oraz informacje dot. sposobu jego przekazania do Sekr. Wyk. IŚE.


 
Post date: 2020-04-07 07:43:41
Post date GMT: 2020-04-07 07:43:41