Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/numery-wewnetrzne-aktualizacja/
Export date: Mon May 27 21:56:14 2024 / +0000 GMT

NUMERY WEWNĘTRZNE - AKTUALIZACJA
Szanowni Państwo,

w związku z renowacją centrali telefonicznej zmianie uległy numery wewnętrzne do poszczególnych działów.   Poniżej aktualne numery.

Tel.:

(14) 641 80 18
(14) 641 80 45

(14) 6418 015 -księgowość oświaty, stypendia szkolne

Numery wewnętrzneStanowisko Pracy Numer Pokoju Wewnętrzny Imię i Nazwisko
Podatki

Gospodarka Odpadami
2 11  Elżbieta Pudełko (podatki)

 Grzegorz Kogut (dopłaty do paliwa, umowy, deklaracje, opłaty)
Kasa 3 22  Zofia Giza
Skarbnik 1 10  Andrzej Furgał
Księgowość GBP, GOPS oraz GOK 4 24  Joanna Kalita
Księgowość Urzędu Gminy 5 25  Krystyna Czesak, Barbara Partyka
Geodezja

 
6 15  Sabina Nowak - Zastępca Wójta nieruchomości, gospodarka przestrzenna
Opieka Społeczna

GOPS

Profilaktyka

i zapobieganie alkoholizmowi
7 16

lub

14 6418 150
 Dorota Czarna - zasiłki rodzinne

 Danuta Marek- profilaktyka i zapobieganie alkoholizmowi

 Barbara Kamysz-Wietacha

 Bogumiła Boroń - świadczenia rodzinne
Ewidencja Ludności 8 12  Robert Śpiewak - sprawy wojskowe, dowody osobiste, Obrona Cywilna, kancelaria tajna, zarządzania kryzysowe, sprawy OSP,
USC 9 13  Ala Szewczyk - Kierownik USC
Sekretariat 10 18  Jolanta Kabat-Kozińska
Wójt Gminy 11 21  Tomasz Banek
Sekretarz 12 27  Iwona Nowak
Działalność gospodarcza, archiwum 13 19 Janina Boksa -  działalność gospodarcza, archiwum, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Monika Kamysz-  ochrona środowiska, obsługa rady gminy, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, wynajem lokali
Inwestycje 14 14  Marek Augustyński - rozwój gospodarczy, zamówienia publiczne, inwestycje, przetargi
Drogi 14 14  Ryszard Pochroń - drogi, rolnictwo, sprawy przeciwpowodziowe, oświetlenie

 

 
Post date: 2019-03-04 14:18:50
Post date GMT: 2019-03-04 14:18:50