Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/obwieszczenie-wojta-gminy-wietrzychowice-z-dnia-18-wrzesnia-2018-roku/
Export date: Mon Dec 11 11:59:47 2023 / +0000 GMT

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 18 września 2018 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Do pobrania pełna treść obwieszczenia:
Post date: 2018-09-21 15:22:57
Post date GMT: 2018-09-21 15:22:57