Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/od-biernosci-do-aktywnosci-edycja-ii/
Export date: Sat Jun 10 8:44:03 2023 / +0000 GMT

OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI EDYCJA II
Projekt jest skierowany do osób bez zatrudnienia po 30 roku życia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: suski, wielicki, miasto Tarnów, tarnowski, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, limanowski, olkuski, należących do minimum jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 +, kobiety. Uczestnikiem projektu nie może zostać osoba, która bierze udział w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia:
• pomocy doradcy zawodowego w ustaleniu indywidualnego planu działania
• propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
• staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1536,50 zł/miesiąc netto)
• Szkolenia pozwalające uzyskać kompetencje i/lub kwalifikacje dostosowane do wymagań pracodawców, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,89 zł/godz. netto) oraz certyfikat
• pomoc psychologa, coacha, trenera zatrudnienia wspieranego, doradcy zawodowego, prawnika i innych specjalistów (według potrzeb uczestnika), którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą
Ponadto oferujemy:
• Wsparcie w postaci opieki nad osobą zależną
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, kursy oraz staże zawodowe
• Materiały szkoleniowe i posiłek dla każdego uczestnika szkolenia

Oferowana pomoc w ramach projektu dla uczestników projektu jest całkowicie bezpłatna.

Kontakt do biura projektu: telefon: 691 877 173, m.plaminiak@printstudio.com.pl 

 

 
Post date: 2020-09-17 12:33:26
Post date GMT: 2020-09-17 12:33:26