Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/odbior-sciezki-rowerowej/
Export date: Tue Apr 23 8:02:21 2024 / +0000 GMT

ODBIÓR ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w dniu 16.11.2018 r. odbył się odbiór prac przy wykonaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1335K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem ścieżki rowerowej w istniejącym pasie drogowym na działce nr ewid. 391 w m. Wietrzychowice Gmina Wietrzychowice” w ramach porozumienia Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wietrzychowice.

Całkowity koszt budowy przedmiotowego odcinka to 198 663,97 zł w tym dotacja  właściciela drogi czyli Powiatu Tarnowskiego to kwota 66 092,00 złote.
Post date: 2018-11-16 12:12:38
Post date GMT: 2018-11-16 12:12:38