Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/odpowiedz-na-zapytanie-wykonawcow/
Export date: Mon Jun 24 12:32:10 2024 / +0000 GMT

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCÓW
Dotyczy postępowania pn: " Zakup i dostawa pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych”

Odpowiedź na zapytanie wykonawców

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1.Czy jest to powtórzenie postępowania z 25 listopada 2020 r. czy też nowe postępowanie ze zmiennymi ilościami?

Odpowiedź: Jest to nowe zapytanie ofertowe ze zmiennymi ilościami pojemników.
W zapytaniu ofertowym została zmieniona liczba pojemników: 750 szt. pojemników 120 l lub 140 l oraz 150 szt. pojemników 240 l.

  1. Z jakiej przyczyny powtórzono zapytanie ofertowe ?

Odpowiedź: Zapytanie ofertowe powtórzono z uwagi na zbyt wysoką cenę.

  1. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu rozstawienia pojemników?

Odpowiedź: Nie ma możliwości wydłużenia terminu rozstawienia pojemników.

  1. Czy dopuszczają Państwo wszystkie pojemniki 240l?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wszystkich pojemników 240 l.

  1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości pojemników z 120 l lub 140 l na pojemniki 240 l od odpadów zmieszanych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości pojemników z 120 l lub 140 l na pojemniki 240 l.

 

                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                  /-/ mgr Tomasz Banek

Post date: 2020-12-10 10:41:36
Post date GMT: 2020-12-10 10:41:36