Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-2/
Export date: Mon Jan 30 17:39:26 2023 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej zorganizowane będą dla dzieci kolonie letnie w Ośrodku Wypoczynkowym „RELAKS” w miejscowości Stegnie ul. Lipowa 31 nad Morzem w terminie 09.08.2017r - 19.08.2017r. Wypoczynek będzie organizowany dla grupy około 25 osób w wieku do 16 lat urodzonych po 1 stycznia 2001r, których co najmniej jedno z rodziców /opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Kolonie letnie są współfinansowane przez KRUS. Dopłata ze strony rodziców wynosi 430 zł. Gmina Wietrzychowice zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu.

Zgłoszenia na kolonie będą przyjmowane do 7 lipca w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Wietrzychowice. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 25 dzieci wyjazd zostanie odwołany.
Post date: 2017-07-04 11:09:05
Post date GMT: 2017-07-04 11:09:05