Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-37/
Export date: Mon Jan 30 17:52:52 2023 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie istnieje możliwość uzyskania produktów żywnościowych, które będą wydawane osobom spełniającym kryteria o dochodzie nieprzekraczającym 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie. Osoby zainteresowane pomocą żywnościową mogą składać wnioski w GOPS Wietrzychowice w godzinach pracy Ośrodka w terminie od 12.11.2019 r. do 29.11.2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście, lub pod numerem telefonu 14 6418 150.

Więcej informacji:
Post date: 2019-11-08 08:41:43
Post date GMT: 2019-11-08 08:41:43