Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-43/
Export date: Sat Jul 13 15:37:32 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone na okres od 20.12.2019 r. do 10.01.2020 r. wykaz nieruchomości mienia stanowiącego własność Gminy Wietrzychowice przeznaczonego do użyczenia.
Post date: 2019-12-20 07:10:05
Post date GMT: 2019-12-20 07:10:05