Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-9/
Export date: Tue Jul 23 5:39:52 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje,
że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie dnia
27 kwietnia 2018
r. otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które będą wydawane osobom spełniającym kryteria o dochodzie nieprzekraczającym 1268 zł  dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Produkty będą wydawane w dniach od 27.04.2018r do 02.05.2018r
w godzinach pracy GOPS. Zapraszamy mieszkańców Gminy z własnym siatkami i pudełkami.
Post date: 2018-04-19 08:30:38
Post date GMT: 2018-04-19 08:30:38