Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-82017/
Export date: Wed Jun 19 7:54:49 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 8/2017
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działająca na terenie gmin:

Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie premii w wysokości 50 000,00 zł.Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 950 000,00 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 28 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017  r. Należy je składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach od 28 listopada do 14 grudnia 2017 r.
- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 15 grudnia 2017 r. do godziny 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek)
o godz. 12:00.


Więcej informacji poniżej:
Post date: 2017-11-15 07:30:11
Post date GMT: 2017-11-15 07:30:11