Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-nowych-naborach/
Export date: Fri Apr 19 21:07:22 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O NOWYCH NABORACH
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
– zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego


(dowiedz się więcej o naborze nr 1/2018)
– promowania obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
(dowiedz się więcej o naborze nr 2/2018)
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
(dowiedz się więcej o naborze nr 3/2018)
– wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
(dowiedz się więcej o naborze nr 4/2018)
– wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
(dowiedz się więcej o naborze nr 5/2018)
Post date: 2018-03-09 13:18:35
Post date GMT: 2018-03-09 13:18:35