Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-przetargu/
Export date: Sat Sep 30 6:01:57 2023 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego nr 119 znajdującego się Budynku  Wiejskim Wielofunkcyjnym w Demblinie.

Położenie lokalu: na działce nr 564 w Demblinie

Oznaczenie księgi wieczystej nieruchomości: TR1D/00043721/4

Powierzchnia użytkowa:  179,50 m2. 

Przeznaczenie lokalu: lokal użytkowy

Cena wywoławcza za 1m² powierzchni użytkowej :  2,23 zł

Minimalne postąpienie: 0,50 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Wadium w wysokości 150,00 zł należy wpłacić w pieniądzu (PL) na rachunek Bankowy Gminy Wietrzychowice Nr 43858900060130000000970003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Wietrzychowice lub w kasie Urzędu Gminy Wietrzychowice w taki sposób aby najpóźniej
w dniu 10.05.2018r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2018r. o godz.10oo w siedzibie Urzędu Gminy
w Wietrzychowicach.


Szczegółowe informacje dotyczące lokalu oraz zasad wynajmu i warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 6.

Więcej informacji:
Post date: 2018-04-23 08:58:44
Post date GMT: 2018-04-23 08:58:44