Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-wynikach-otwartego-naboru-do-komisji-konkursowej-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-gminy-wietrzychowice-z-zakresu-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy/
Export date: Mon Jan 30 11:55:41 2023 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE o wynikach otwartego naboru do Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 17 maja 2018 roku do 17 maja 2023 roku.
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 17 maja 2018 roku do 17 maja 2023 roku, Wójt Gminy Wietrzychowice ogłosił nabór do Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego finansowanego ze środków Gminy Wietrzychowice.
Do pobrania pełna treść ogłoszenia:
Post date: 2018-05-08 07:41:07
Post date GMT: 2018-05-08 07:41:07