Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-wynikach-przeprowadzonych-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi/
Export date: Thu Dec 7 0:34:38 2023 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice przeprowadził procedurę konsultacji i informuje o jej wynikach.
Post date: 2019-11-14 12:44:06
Post date GMT: 2019-11-14 12:44:06