Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-10/
Export date: Mon Dec 11 21:52:31 2023 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zamówienia: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wietrzychowice.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:
Post date: 2018-07-17 09:35:59
Post date GMT: 2018-07-17 09:35:59