Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-21/
Export date: Wed Jun 19 7:11:04 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zamówienia: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wietrzychowice.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

Poniżej do pobrania – Zapytania oferenta wraz z odpowiedziami dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wietrzychowice:
Post date: 2019-11-13 13:10:59
Post date GMT: 2019-11-13 13:10:59