Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-24/
Export date: Fri Apr 19 22:53:13 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zamówienia: Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach.
Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

 
Post date: 2020-05-14 12:21:43
Post date GMT: 2020-05-14 12:21:43