Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-25/
Export date: Mon Jun 24 12:09:46 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych na potrzeby Klubu Seniora na dz. nr ewid. 779/6 w miejscowości Jadowniki Mokre, Gmina Wietrzychowice.
Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

 
Post date: 2020-05-22 09:25:54
Post date GMT: 2020-05-22 09:25:54