Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-26/
Export date: Tue Oct 3 23:16:34 2023 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zamówienia: Rozbudowa sieci wodociągowej w Wietrzychowicach.
Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:


 
Post date: 2020-07-06 11:17:11
Post date GMT: 2020-07-06 11:17:11