Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-4/
Export date: Tue Jun 25 16:25:25 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 619055-N-2017 z dnia 2017-11-20 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,1384726,ogloszenie-o-zamowieniu-nazwa-zamowienia-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-nieruchomos.html
Post date: 2017-11-20 14:13:03
Post date GMT: 2017-11-20 14:13:03