Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zamwieniu/
Export date: Sat Feb 4 2:11:48 2023 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU




Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1305 K Szczurowa-Żelichów w zakresie budowy chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w istniejącym pasie drogowym na działce nr 748 w m. Miechowice Wielkie.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:
Post date: 2019-05-10 11:04:10
Post date GMT: 2019-05-10 11:04:10