Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2/
Export date: Mon Dec 11 22:16:33 2023 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy zamówienia pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:Poniżej do pobrania – Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”:Post date: 2018-05-21 17:36:17
Post date GMT: 2018-05-21 17:36:17