Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-11-09-2018-r/
Export date: Tue May 28 16:14:17 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 11.09.2018 r.
Dotyczy zamówienia pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Treść poprzedniego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

Poniżej do pobrania – Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice.”:


 


 
Post date: 2018-09-11 12:49:03
Post date GMT: 2018-09-11 12:49:03