Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-wojta-gminy-wietrzychowice-2/
Export date: Sat Jul 13 17:05:05 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE
KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), gminy mają obowiązek przeprowadzania ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.


Pracownicy Urzędu Gminy Wietrzychowice rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas przeprowadzonej kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informuję, że  osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Powyższe wynika z zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

UWAGA!

W przypadku nieruchomości podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej ogłoszenie nie obowiązuje.

Wójt Gminy Wietrzychowice

       mgr Tomasz Banek

Wietrzychowice, dnia 18.06.2020 r.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo dzwoniąc do Urzędu Gminy pod numer: 14 64 18 045

 
Post date: 2020-06-18 11:26:30
Post date GMT: 2020-06-18 11:26:30