Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ostrzezenie-2-stopnia-o-zanieczyszczeniu-powietrza/
Export date: Fri Apr 19 21:50:42 2024 / +0000 GMT

OSTRZEŻENIE 2 STOPNIA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA
Ostrzeżenie 2 stopnia dla: miasta Krakowa,miasta Nowego Sącza,miasta Tarnowa,powiatu bocheńskiego,powiatu brzeskiego,powiatu chrzanowskiego,powiatu dąbrowskiego,powiatu krakowskiego,powiatu limanowskiego,powiatu myślenickiego,powiatu nowosądeckiego,powiatu olkuskiego,powiatu oświęcimskiego,powiatu proszowickiego,powiatu suskiego,powiatu tarnowskiego,powiatu tatrzańskiego,powiatu wadowickiego,powiatu wielickiego,powiatu nowotarskiego

Prognozowane na dzień 16.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje Miasto Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz; powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki.

KOD POMARAŃCZOWY OBOWIĄZUJE:

  • ZAKAZ używania kominków, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

  • UNIKAJ działań zwiększających zanieczyszczenie np. rozpalania ognisk, korzystania z samochodu,
  • ZAKAZ aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży podczas zajęć szkolnych,
  • OGRANICZ aktywność fizyczną poza domem,
  • ZAKAZ stosowania dmuchaw do liści,
  • OGRANICZ wietrzenie pomieszczeń.

Pamiętaj także o:

Mieszkańcu z grupy ryzyka:

  • zwiększeniu opieki nad osobami przewlekle chorymi,
  • pamiętaj o przyjmowanych lekach,
  • śledzeniu informacji o zanieczyszczeniu powietrza
  • stosuj maseczki przeciwpyłowe i oczyszczacze powietrza.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.

Post date: 2021-02-16 08:37:24
Post date GMT: 2021-02-16 08:37:24