Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ostrzezenie-hydrologiczne-nr-0170/
Export date: Tue Oct 3 4:31:48 2023 / +0000 GMT

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR 0:170
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:170 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące wystąpienia  gwałtownego wzrostu stanów wód
Stopień zagrożenia: 1

Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

Ważność:  od godz. 12:00 dnia 16.08.2021 do godz. 23:00 dnia 16.08.2021

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski.

Post date: 2021-08-16 08:28:08
Post date GMT: 2021-08-16 08:28:08