Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ostrzezenie-hydrologiczne-nr-0179/
Export date: Tue Oct 3 3:10:24 2023 / +0000 GMT

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR 0:179
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:179 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące wystąpienia  gwałtownego wzrostu stanów wód
Stopień zagrożenia: 1

Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, spodziewane są wzrosty stanów wody - na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, lokalnie o charakterze gwałtownym. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Ważność:  od godz. 07:35 dnia 24.08.2021 do godz. 20:00 dnia 25.08.2021

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

 

Post date: 2021-08-24 07:46:58
Post date GMT: 2021-08-24 07:46:58